ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với trang website của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều khoản sử dụng này. Điều khoản dịch vụ điều chỉnh việc bạn sử dụng và truy cập nền tảng và việc sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ. Bằng cách truy cập vào website và/hoặc sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của điều khoản dịch vụ này, qua đó cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản dịch vụ này, vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng website này hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của dịch vụ. Nếu bạn sử dụng các công cụ tương tác do Công ty cung cấp trên nền tảng website sẽ được áp dụng. Bạn phải có tài khoản người dùng và phải từ 18 tuổi trở lên mới được truy cập và sử dụng các chức năng được bảo vệ bằng mật khẩu và/hoặc các chức năng được bảo mật trên nền tảng và/hoặc sử dụng dịch vụ. Bạn không được cố tình truy cập trái phép vào các chức năng này, hoặc vào bất kỳ phần thông tin được bảo vệ khác trên nền tảng và/hoặc dịch vụ này thông qua bất kỳ hình thức nào mà không được chúng tôi cho phép. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, được sự đồng ý của họ đối với các quy định của điều khoản dịch vụ này và đồng ý chịu trách nhiệm đối với hành động của bạn, bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm và bạn chấp nhận và tuân thủ điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và/hoặc truy cập nền tảng và/hoặc sử dụng dịch vụ này và/hoặc mua sản phẩm mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn phải dừng những hành động này ngay lập tức. Quy Định Sử Dụng Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên website. Người dùng khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này. Thay Đổi Quy Định Công ty chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của công ty. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải một phiên bản lên website , phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực tại thời điểm được đăng. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng website, chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới. Sử Dụng Dịch Vụ Người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ của website là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của chúng tôi và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó. Quản Lý Thông Tin Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ website của người dùng. chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của website. Quản Lý Tài Khoản Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin, mặt khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho chúng tôi khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác. Sử Dụng Email Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình. Giải Quyết Tranh Chấp, Luật Áp Dụng Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế giải quyết. Hướng Dẫn Sử Dụng Chúng tôi cấp quyền cho bạn sử dụng và truy cập vào nền tảng để mua sắm trên nền tảng theo các điều khoản và điều kiện cụ thể. Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với những quy định đề cập trên đây do chúng tôi ban hành vào từng thời điểm. chúng tôi có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này vào bất kỳ lúc nào với thông báo trước phù hợp với quy định pháp luật và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy kể từ khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên nền tảng. Nội dung người sử dụng Quý khách đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Khách hàng sở hữu và kiểm soát nội dung góp ý của mình. Nội dung phải đúng đắn, không vi phạm thỏa thuận này hoặc không làm hại bất kỳ người hay tổ chức nào. Khách hàng phải bồi thường cho chúng tôi nếu có khiếu nại liên quan đến nội dung của khách hàng. chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào của khách hàng được đăng tải bởi khách hàng hoặc bên thứ ba. Ngoài ra, khách hàng phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do khách hàng không tuân thủ quy định. Tất cả nội dung nền tảng và ý kiến phê bình của khách hàng đều là tài sản của chúng tôi. Nếu phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của khách hàng ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều kiện sử dụng Khách hàng không được vi phạm bản quyền của nền tảng hoặc hạn chế, ngăn cản người khác truy cập website. Khách hàng phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi khi muốn sao chép, in ấn, thuê, cho thuê, cho mượn, bán hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào được lấy từ nền tảng, sửa đổi, phân phối hoặc đăng lại bất cứ nội dung nào trên nền tảng với mục đích bất kỳ; hoặc sử dụng nội dung của nền tảng cho bất kỳ hoạt động khai thác thương mại nào, không làm gián đoạn, can thiệp vào bảo mật hoặc các nguồn của nền tảng, không đăng tải các loại tệp có hại hoặc chứa virus độc hại. Quyền sở hữu trí tuệ Nền tảng này được bảo vệ bởi quyền tác giả, đã đăng kí nhãn hiệu, được cấp bằng sáng chế và các luật độc quyền khác. Chúng tôi có thể gỡ bỏ những nội dung vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác trên nền tảng. Ngoài ra, chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập của người dùng nếu vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Thông tin trên nền tảng Thông tin trên nền tảng không phải là tư vấn về y tế. Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ của khách hàng trước khi bắt đầu phương thức trị liệu mới. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất cứ thiệt hại hay tác động nào gây ra bởi thông tin trên website. Nền tảng cung cấp sản phẩm như hiện trạng và như hiện có. Chúng tôi không chịu trách nhiệm việc website sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng hoặc kết nối với website không bị gián đoạn, bảo mật hoặc không có lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về kết quả hoặc các tác động từ việc sử dụng website. Khách hàng phải chấp nhận rằng mọi thông tin khách hàng có được thông qua sử dụng website này đều có thể xảy ra rủi ro và khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào ảnh hưởng đến hệ thống máy tính của khách hàng. Liên kết Nền tảng có thể cung cấp những liên kết với các website từ các nguồn khác kể cả các công ty quảng cáo mà chúng tôi không có quyền kiểm soát. Những liên kết này nhằm cung cấp sự tiện lợi cho người dùng và không được sự kiểm chứng của chúng tôi về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên các website của bên thứ ba đó. Giới hạn trách nhiệm Khách hàng hiểu và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại bao gồm việc mất khả năng sử dụng, mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất lợi thế, chi phí chuyển phát dịch vụ thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào khác. Bồi thường Mọi thông tin khách hàng gửi qua nền tảng, quyền riêng tư, các cáo buộc hoặc khiếu nại khác liên quan đến việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi không thuộc sở hữu của khách hàng. Nếu làm trái hoặc vi phạm với thỏa thuận này, khách hàng buộc phải bồi thường cho chúng tôi giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà hợp tác thương hiệu, nhà cung cấp, các chi nhánh về tất cả trách nhiệm pháp lý, tổn thất, yêu cầu, tranh chấp, thiệt hại và chi phí bao gồm phí luật sư, chi phí kiện tụng và mọi thiệt hại khác có thể gây ra bên trên. Biện pháp khắc phục Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm hoặc nguy cơ vi phạm chính sách này từ khách hàng, chúng tôi có quyền yêu cầu ngăn chặn hoặc sử dụng biện pháp hạn chế vi phạm đó. Không có nội dung nào trong thỏa thuận này được hiểu là cấm chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn. Không có sự trì hoãn nào đối với chúng tôi trong việc thực hiện tất cả quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo thỏa thuận này. Bất kỳ hủy bỏ nào cũng phải được chúng tôi đồng ý bằng văn bản. Hủy bỏ Website Khách hàng chấp nhận và đồng ý rằng chúng tôi không cần thông báo trước khi quyết định chấm dứt hoặc tạm dừng hoạt động của nền tảng hoặc việc sử dụng nền tảng của khách hàng vì bất cứ lý do gì mà chúng tôi cho là phù hợp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về hậu quả của việc chấm dứt hoặc tạm dừng đó. Trong trường hợp chấm dứt việc sử dụng hoặc truy cập website của khách hàng, khách hàng đồng ý rằng thỏa thuận này sẽ tồn tại như quyết định chấm dứt này. Điều khoản bổ sung Chúng tôi có thể thay đổi hoặc bổ sung thỏa thuận này tùy từng thời điểm mà không cần thông báo cho khách hàng. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng website đồng nghĩa với sự chấp nhận bất kỳ thay đổi nào. Luật pháp và quyền tài phán trên lãnh thổ Việt Nam Tất cả các điều khoản, điều kiện và hợp đồng này (và tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng hoặc khác) sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh từ các điều khoản và điều kiện sử dụng này, bạn có quyền nộp đơn khiếu nại lên tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam để giải quyết. Quyền pháp lý Các điều khoản, điều kiện và nội dung của trang website chúng tôi được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang website này. Cập nhật ngày ngày 01 tháng 07 năm 2023.