CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

(Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người dùng) Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này bằng cách nhập và đánh dấu vào các mục có tựa đề “Đăng ký”, “Tôi đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi”, “Tôi đồng ý và cho phép thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho mục đích được nêu tại đây và căn cứ theo điều khoản của chính sách bảo mật của chúng tôi”. Quý khách xác nhận rằng quý khách đã đọc và hiểu các điều khoản của chính sách bảo mật này và đồng ý cho phép thực hiện việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách như được quy định tại chính sách bảo mật này. - Chúng tôi và các đơn vị liên kết của chúng tôi được gọi chung hoặc gọi riêng là “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” rất tôn trọng quyền riêng tư của Quý khách. - Trong quá trình cung cấp cho Quý khách các dịch vụ hoặc quyền truy cập vào nền tảng Website, chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, và/hoặc xử lý dữ liệu, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của Quý khách. - Chính sách bảo mật này thiết lập để giúp Quý khách biết được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, và/hoặc xử lý dữ liệu mà chúng tôi thu thập và nhận được trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc quyền truy cập vào nền tảng Website cho Quý khách. Người dùng của chúng tôi, cho dù Quý khách đang sử dụng nền tảng Website của chúng tôi với tư cách là Người mua. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách theo chính sách bảo mật này. - Quý khách cần đọc chính sách bảo mật này cùng với bất kỳ thông báo được áp dụng nào khác mà chúng tôi có thể đưa ra trong các trường hợp cụ thể khi chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về Quý khách, để Quý khách nhận thức đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách. - Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này trong từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào được chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật này trong tương lai sẽ được phản ánh trên trang này và những thay đổi quan trọng sẽ được thông báo cho Quý khách. Trong trường hợp quý khách tiếp tục sử dụng các dịch vụ, truy cập vào nền tảng Website sẽ cấu thành sự xác nhận và chấp nhận của quý khách về những thay đổi mà chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật này. Quý khách đồng ý rằng quý khách có trách nhiệm kiểm tra lại thường xuyên để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này. - Tất cả các điều khoản này được áp dụng cho người dùng của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập - Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân, cho dù được ghi lại ở dạng vật chất hay không và có đúng sự thật hay không, mà có thể xác định được danh tính của cá nhân từ dữ liệu đó hoặc từ dữ liệu đó kết hợp cùng với dữ liệu khác mà chúng tôi có hoặc có thể truy cập được. - Trong quá trình sử dụng dịch vụ và nền tảng Website, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách như sau:  Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, hình ảnh cá nhân, tên công ty/doanh nghiệp/hộ kinh doanh, ngày tháng thành lập và các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh khác của quý khách.  Địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc, địa chỉ giao hàng, địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ email, số điện thoại,…  Chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ tín dụng và thông tin thanh toán.  Thông tin về đơn hàng, thanh toán và các thông tin khác của sản phẩm và các dịch vụ có liên quan đến quý khách.  Địa chỉ IP, dữ liệu đăng nhập, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, phiên bản phần mềm hỗ trợ trình duyệt, hệ điều hành, nhận dạng thiết bị, mã định danh thiết bị, cookies, IMEI và các thông tin khác trên thiết bị mà Quý khách sử dụng để truy cập Website.  Tên người dùng, mật khẩu của quý khách, đơn đặt hàng liên quan đến quý khách, lựa chọn ưu tiên, phản ánh, phản hồi của quý khách.  Thông tin về cách thức quý khách sử dụng nền tảng Website, sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc xem bất kỳ nội dung nào khác trên Website, bao gồm thời gian truy cập, số lần truy cập, ngày truy cập cũng như các trang website quý khách đã truy cập trước khi truy cập nền tảng Website và các số liệu thống kê khác.  Quý khách chụp và chia sẻ vị trí của mình dưới dạng hình ảnh, video và đăng tải nội dung đó lên nền tảng Website. - Quý vị cung cấp tài liệu để thẩm định nhận dạng như bản sao các giấy tờ tùy thân hoặc chúng tôi tin rằng quý khách đang vi phạm chính sách bảo mật hoặc điều khoản sử dụng của chúng tôi. - Trong quá trình sử dụng dịch vụ và nền tảng Website, chúng tôi có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân của quý khách trong các trường hợp sau:  Khi quý khách truy cập trang website của chúng tôi.  Khi quý khách tạo tài khoản với chúng tôi.  Khi quý khách đăng ký sử dụng hoặc yêu cầu sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.  Khi quý khách thực hiện các giao dịch liên quan đến những sản phẩm được đăng bán trên nền tảng Website.  Khi quý khách sử dụng hoặc kích hoạt chức năng liên quan đến thanh toán.  Khi quý khách sử dụng chức năng trò chuyện trên nền tảng Website.  Khi quý khách đăng ký nhận các ấn phẩm, vật phẩm hoặc các công cụ hỗ trợ tiếp thị.  Khi quý khách tham gia các chương trình khuyến mại hoặc khảo sát.  Khi quý khách đăng nhập vào tài khoản của mình trên nền tảng Website hoặc tương tác với chúng tôi qua ứng dụng khác như Facebook, Zalo, Google,…  Khi quý khách tham gia bất kỳ chiến dịch nào hoặc hoạt động nào trên nền tảng Website. - Chúng tôi chỉ có thể thu thập một số danh mục dữ liệu cá nhân nhất định nếu quý khách tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân đó cho chúng tôi hoặc theo cách khác được quy định trong chính sách bảo mật này. Nếu quý khách chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự đồng ý của quý khách đối với việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp cho quý khách các tính năng hoặc chức năng nhất định trên các dịch vụ hoặc quyền truy cập nền tảng Website. Mục đích thu thập thông tin cá nhân Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý khách có thể được sử dụng cho các mục đích sau: - Hỗ trợ quý khách sử dụng các dịch vụ hoặc truy cập vào nền tảng Website. - Quản lý tài khoản của quý khách. - Hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của quý khách trên nền tảng Website. - Trả lời thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của quý khách. - Hỗ trợ tích hợp các chương trình khách hàng thân thiết trên nền tảng Website. - Xử lý đơn đặt hàng quý khách thực hiện qua nền tảng Website. - Giao các sản phẩm quý khách đã mua qua nền tảng Website. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho bên đơn vị vận chuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền để giao sản phẩm cho quý khách. - Cập nhật cho quý khách về việc giao sản phẩm. - Cung cấp hỗ trợ khách hàng cho các đơn đặt hàng của quý khách - Xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán liên quan đến các khoản thanh toán của quý khách. - Gởi đến quý khách các thông tin quảng cáo, khuyến mại về các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Website trong từng thời điểm. - Xác minh danh tính của quý khách liên quan đến mục đích phát hiện gian lận. - Kiểm chứng và xác minh thông tin để đảm bảo rằng thông tin là chính xác. - Thống kê và nghiên cứu cho các báo cáo nội bộ và báo cáo theo yêu cầu pháp luật hoặc lưu trữ. - Lưu trữ, lưu trữ trên máy chủ, sao lưu dữ liệu cá nhân của quý khách. - Ngăn chặn, điều tra bất kỳ hành vi sai phạm hoặc nghi ngờ sai phạm nào đối với điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của chúng tôi. - Thực hiện việc kiểm tra thẩm định, tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước. - Khảo sát trải nghiệm của người dùng của quý khách đối với dịch vụ nền tảng Website. - Xác định khách truy cập trên nền tảng Website. Phạm vi sử dụng thông tin - Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để phục vụ các mục đích được nêu ra tại chính sách bảo mật này. Thời gian lưu trữ thông tin - Dữ liệu cá nhân của quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự quý khách đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website. Tiết lộ thông tin - Chúng tôi không cung cấp dữ liệu cá nhân của quý khách cho các bên thứ ba không liên kết để họ sử dụng tiếp thị trực tiếp cho khách hàng. Chúng tôi có thể sử dụng các công ty không liên kết để giúp duy trì và vận hành trang website của mình; hoặc vì các lý do khác liên quan đến hoạt động kinh doanh mà các công ty này có thể nhận được dữ liệu cá nhân của quý khách cho mục đích đó. - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp dữ liệu cá nhân của quý khách khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của quý khách. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào dữ liệu cá nhân của quý khách trên nền tảng Website. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình - Quý khách có thể cập nhật dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của quý khách trên nền tảng Website. - Quý khách có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ dữ liệu cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này. Quý khách có quyền gửi khiếu nại về việc lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị Website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn quý khách khôi phục và bảo mật lại thông tin. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân - Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách khỏi các hành vi vi phạm pháp luật như truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý, sao chép, sửa đổi, mất mát, sử dụng sai mục đích mà không được sự cho phép của quý khách, chúng tôi đưa ra các biện pháp quản trị, xử lý thực tế và biện pháp kỹ thuật như sau:  Giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân.  Sử dụng công nghệ bảo mật khi xử lý thông tin của quý khách hay thực hiện các biện pháp bảo mật khác theo yêu cầu của pháp luật.  Bảo trì các sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống máy tính. - Quý khách nên hiểu rằng không có phương thức truyền tải nào qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn tuyệt đối. Mặc dù bảo mật không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng chúng tôi nổ lực để đảm bảo an toàn thông tin của quý khách, liên tục rà soát và nâng cấp các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi. - Nền tảng Website có thể có chứa các liên kết đến các trang website khác do các bên khác vận hành như các bên liên kết kinh doanh, cổng thanh toán. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về vấn đề bảo mật hoặc nội dung của các trang website khác. Chúng tôi khuyến cáo quý khách đọc các điều khoản về quyền riêng tư được cung cấp bởi các trang website khác trước khi quý khách cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho họ. Cập nhật ngày ngày 01 tháng 07 năm 2023.