Website doanh nghiệp sản xuất bao bì

Công ty Bao Bì Quang Minh đã có mặt trên thị trường từ năm 1994, chuyên cung cấp các sản phẩm bao bì giấy carton chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.